החלטות תכנון

חיפוש לפי
טוען נתונים תודה על הסבלנות
מחוז מועצה מועד ישיבה נושא תכניות רלוונטיות
לישובים הערביים
שם התכנית ישובים רלוונטיים החלטה סוגיות מהותיות
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 24.03.2020 דיון בשימוש במערכת ניהול ישיבות מרחוק תממ/ 2/ 9/ 16 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון, תממ/ 2/ 9/ 16 - אבו סנאן אבו סנאן הסמכת הולנת"ע בהפקדה, מינוי חוקר ושימוע התנגדויות (ככל ויידרש) קוו הביוב האיזורי
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 24.03.2020 דיון בשימוש במערכת ניהול ישיבות מרחוק תממ/ 4/ 14/ 89 ישוב קבע לאוכלוסייה הבדואית בהר הנגב (עבדה) עבדה הפקדה מחדש. אי קבלת החלטת ממשלה תוך שנה מבטלת את התכניות
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 24.03.2020 דיון בשימוש במערכת ניהול ישיבות מרחוק תממ/ 4/ 14/ 86 אל-עזי אל-עזי הפקדה מחדש. אי קבלת החלטת ממשלה תוך שנה מבטלת את התכניות
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 17.03.2020 אין תכניות רלוונטיות
ארצי ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 12.03.2020 לא פורסם פרוטוקול ערר/ 19/ 81 תכנית 257-0623323- תחנת משטרה כפר כנא כפר כנא
ארצי ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 12.03.2020 לא פורסם פרוטוקול 257-0623223 כפר כנא - תחנת משטרה כפר כנא
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 3.03.2020 דיון רגיל תמא/ 42( פרק התחבורה לתמ"א 1) תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית. ארצי- כל הישובים המלצה על אישור בפני הממשלה בתנאים.
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 3.03.2020 דיון רגיל 17 /9 /2 /תמ"מ פקיעין פקיעין הסמכת הולנת"ע בהפקדה, מינוי חוקר ושימוע התנגדויות (ככל ויידרש)
ארצי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 3.03.2020 דיון רגיל תקנות בניה ירוקה המלצה לשר האוצר לאשר את התקנות
ארצי ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע 30.03.2020 דיון בשימוש במערכת ניהול ישיבות מרחוק תת"ל/22 מסילה מזרחית טייבה, טירה, קלנסווה אישור תכניות לביצוע
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת המשנה לתוכניות לתיירות 16.03.2020 לא פורסם פרוטוקול 263-0665885 שינוי יעוד לתיירות ואיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בטמרה טמרה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2020 לא פורסם פרוטוקול 211-0807925 ג/25418 שינוי יעוד למסחר ותעסוקה נצרת
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2021 לא פורסם פרוטוקול 211-0660837 שינוי בהוראות וזכויות בניה גוש 16581 חלקה 7 נצרת נצרת
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2022 לא פורסם פרוטוקול 257-0676536 הסדרת גבולות יעודי קרקע בגוש 12049 ריינה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2023 לא פורסם פרוטוקול 257-0817114 שינוי בהוראות בניה וקביעת מפלסי כניסה באזור התעשיה- ריינה ריינה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2024 לא פורסם פרוטוקול 257-0754556 הגדלת אחוזי בנייה בחלק מחלקה 37 גוש 17484 " עילוט" עילוט
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2025 לא פורסם פרוטוקול 252-0714709 הסדרת כניסה לאזור תעשיה ירכא ושינוי יעוד בחלקה 45 גוש 18886 - ירכא ירכא
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2026 לא פורסם פרוטוקול 261-0795203 הסדרת חריגות בניה, שינוי בהוראות וזכויות בניה - כפר מנדא כפר מנדא
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2027 לא פורסם פרוטוקול 261-0789263 כאוכב אבו אלהיג'א - שינוי קווי בניין והגדלת זכויות בנייה במגרש 174 כאוכב אבו אלהיג'א
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2028 לא פורסם פרוטוקול 261-0794529 שינוי זכויות והוראות בניה-שפרעם שפרעם
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2029 לא פורסם פרוטוקול 251-0782938 שינוי יעוד למסחר ומשרדים בעילבון עילבון
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30.03.2030 לא פורסם פרוטוקול 251-0669713 שינוי תוואי דרך בהתאם למצב קיים - דבוריה דבוריה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 1.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 251-0669713 שינוי תוואי דרך בהתאם למצב קיים - דבוריה דבוריה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 1.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 252-0714709 הסדרת כניסה לאזור תעשיה ירכא ושינוי יעוד בחלקה 45 גוש 18886 - ירכא ירכא
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 1.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 261-0789263 כאוכב אבו אלהיג'א - שינוי קווי בניין והגדלת זכויות בנייה במגרש 174 כאוכב אבו אלהיג'א
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 1.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 261-0794529 הסדרת חריגות בניה, שינוי בהוראות וזכויות בניה - כפר מנדא כפר מנדא
מחוז צפון ועדת משנה להתנגדויות 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 261-0347344 ג/24347 תכנון שכונת עג'רוש- שפרעם שפרעם
מחוז צפון ועדת משנה להתנגדויות 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 263-0260489 כאבול - שכונת צפון מערבית - ג/22109 כאבול
מחוז צפון ועדת משנה להתנגדויות 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 257-0617423 שכונה מזרחית- כפר כנא כפר כנא
מחוז צפון הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון 20.04.2020 טרם נתקיים הדיון 255-0230904 זודיאק - חוות רוח מערבית - יאנוח - ג'ת / חורפיש יאנוח ג'ת
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 211-0660837 שינוי בהוראות וזכויות בניה גוש 16581 חלקה 7 נצרת נצרת
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 257-0779009 תוספת קירוי לשצ"פ בגוש 17528 חלקה 4 בכפר ריינה ריינה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 257-0802041 הסדרת צומת דרכים בגוש 17520 חלקה 39 - ריינה ריינה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 257-0754556 הגדלת אחוזי בנייה בחלק מחלקה 37 גוש 17484 " עילוט" עילוט
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 262-0816181 ג/25416 שינוי בהוראות וזכויות הבניה, בית מעג'ל דג'ש - דיר חנא דיר חנא
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 262-0816181 הגדלת זכויות בניה חלקה 14 גוש 10279 שפרעם שפרעם
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 23.04.2020 טרם נתקיים הדיון 255-0830075 שינוי יעוד מקרקע פרטי פתוח לשטח מסחר ותעסוקה במעליא מעליא
מחוז חיפה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 23.03.2020 לא פורסם פרוטוקול 356-0637397 אל רנדה - דלית אל כרמל דלית אלכרמל
מחוז חיפה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 23.03.2020 לא פורסם פרוטוקול 301-0690669 שמורת טבע גבעות אלונים בסמת טבעון
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 1.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 354-0506188 שכונת אבו סברי אום אלפחם
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול 354-0673590 שכונה מערבית א' - אלזעריר ג'ת ג'ת
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול תתל/ 104 קו 161 ק"ו מתחמ"ש אלון תבור לתחמ"ש נצרת אכסאל,עין מאהל, הגליל המזרחי דיון בהערות למועצה הארצית
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול תתל/ 49 דרך מס' 85 מצומת כרמיאל (מזרח) עד מחלף נחל עמוד בקעת בית הכרם,כפר חנניה,כרמיאל,מרום הגליל,נחף,סאג'ור,ראמה,שזור דיון בהערות למועצה הארצית
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול תמא/ 37/ 3/ ג תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים - מקטע תל קשיש-אלון תבור בוסתן אל מארג',הגליל המזרח דיון בהערות למועצה הארצית
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 6.4.2020 לא פורסם פרוטוקול תמא/ 10/ ד/ 10/ 2 תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים (תיקון מס' 2) דיון בהערות למועצה הארצית
מחוז מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 6.4.2020 אין תכניות רלוונטיות
מחוז ירושלים הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 6.4.2020 101-0800771 רכבת קלה בירושלים - קו סגול
ארצי ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 5.5.2020 דיון פנימי. הודעת יו"ר. תממ/ 4/ 14/ 23/ 15 קסר אלסר
ארצי ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 5.5.2020 תמ"א 1 -פרק תחבורה דיון לפי התוספת הראשונה לחוק. תמ"א 35 -דיון לפי סעיף .6.1.3 255-0230904 זודיאק - חוות רוח מערבית - יאנוח - ג'ת / חורפיש יאנוח ג'ת
ארצי ועדה ארצית - הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור 5.5.2020 הוראות שעה קורונה כל הישובים
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04.05.2020 טרם נתקיים הדיון תת"ל/49 דרך מס' 85 מצומת כרמיאל (מזרח) עד מחלף נחל עמוד
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06.05.2020 טרם נתקיים הדיון 254-0685669 ג/ 25139 - שינוי הוראות וזכויות בניה בחלקות 65 ו 66- מנשית זבדה מנשית זבדה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13.05.2020 טרם נתקיים הדיון 257-0678334 תוספת זכויות מסחר בריינה ריינה
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13.05.2020 טרם נתקיים הדיון 211-0491761 שינוי יעוד מגורים א למגורים מסחר ותעסוקה ושינוי הוראות בניה נצרת
מחוז צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13.05.2020 טרם נתקיים הדיון 257-0617423 שכונה מזרחית- כפר כנא כפר כנא
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 07.05.2020 2 - 383/ 35/ 13 חוסאם עבאס - שימוש חורג מסעדת אלבאבור אום אלפחם
מחוז חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 11.05.2020 356-0746545 הגדלת אחוזי בניה - עספיא עוספיא
מחוז ירושלים הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 27.04.2020 101-0800771 רכבת קלה בירושלים - קו סגול
לא נמצאו תוצאות